Договори за возачки дозволи

 Република Македонија има склучено договори за реципрочно признавање на возачките дозволи со следниве држави:  Италија, Шпанија,  Албанија и Босна и Херцеговина


Исто така во завршна фаза се преговорите со Австрија за возачки дозволи од Б категорија, со Германија, Австралија, Нов Зеланд и Словенија за сите категории од возачката дозвола. Иницирано е  склучување на ваков договор и со соседна Србија.

 

Поврзани вести