Влез-излез на патници на 21.02.2015 година

 

 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

 

 

Патници

 
 

Влез

Излез

Вкуп.

 

Граничен премин       Деве Баир

Домаш.

638

657

1295

 

Странс.

1000

679

1679

 

Вкупно

1638

1336

2974

 

Граничен премин   Делчево

Домаш.

308

428

736

 

Странс.

204

169

373

 

Вкупно

512

597

1109

 

Граничен премин   Ново Село

Домаш.

141

343

484

 

Странс.

1513

1596

3109

 

Вкупно

1654

1939

3593

 

Граничен премин

Стар Дојран

Домаш.

160

134

294

 

Странс.

647

445

1092

 

Вкупно

807

579

1386

 

Граничен премин

Богородица

Домаш.

938

1260

2198

 

Странс.

2021

764

2785

 

Вкупно

2959

2024

4983

 

Граничен премин

Меџитлија

Домаш.

492

484

976

 

Странс.

725

351

1076

 

Вкупно

1217

835

2052

 

Граничен премин

Стење

Домаш.

127

159

286

 

Странс.

93

105

198

 

Вкупно

220

264

484

 

Граничен премин

Свети Наум

Домаш.

82

77

159

 

Странс.

162

208

370

 

Вкупно

244

285

529

 

Граничен премин

Ќафасан

Домаш.

336

419

755

 

Странс.

736

580

1316

 

Вкупно

1072

999

2071

 

Граничен премин

Блато

Домаш.

116

165

281

 

Странс.

842

652

1494

 

Вкупно

958

817

1775

 

Граничен премин

Јажинце

Домаш.

312

518

830

 

Странс.

370

212

582

 

Вкупно

682

730

1412

 

Граничен премин

Долно Блаце

Домаш.

601

1330

1931

 

Странс.

2957

639

3596

 

Вкупно

3558

1969

5527

 

Граничен премин

Табановце

Домаш.

1718

2897

4615

 

Странс.

1603

1853

3456

 

Вкупно

3321

4750

8071

 

Граничен премин

Пелинце

Домаш.

6

19

25

 

Странс.

12

15

27

 

Вкупно

18

34

52

 

Граничен премин

Аеродром-Скопје

Домаш.

873

726

1599

 

Странс.

698

793

1491

 

Вкупно

1571

1519

3090

 

ВКУПНО

Домаш.

6848

9616

16464

 

Странс.

13583

9061

22644

 

Вкупно

20431

18677

39108

 

 

Поврзани вести