minister

Сектори за внатрешни работи

Гранични работи

ischeznati
Трајанос Пападимитриу
ischeznati
Џелил Османи
ischeznati
Џелал Весели
ischeznati
Веле Дојчиновски
potragi
Двери
potragi
Богородица со Христос
potragi
Богородица со Христос, од друга страна на дрвото
potragi
Богородица со Христос и двајца светители
potragi
Љика Рамадан
potragi
Трајковски Петар
potragi
Ристески Бобан
potragi
Ѓурчиноски Гоце